สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2478-

จีนทักษิณ : วิถีและพลัง / สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, ดิลก วุฒิพาณิชย์, ประสิทธิ์ ชิณการณ์. - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2544. - 12, 284 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

9743260358


ชาวจีน -- ไทย (ภาคใต้)


จีน -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย.

จีนศึกษา

DS570.จ6 / ส685

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544