ชวนพิศ แดงสวัสดิ์.

สรีรวิทยาของพืช = Plant physiology / ชวนพิศ แดงสวัสดิ์. - กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2542. - 16, 380 หน้า : ภาพประกอบ.

9745231029


สรีรวิทยาพืช.
การเจริญเติบโต (พืช)

QK711.2 / .ช53

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544