ปรับปรุงโครงสร้างหนี้- - คือทางออกที่ดีของทุกธุรกิจ [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] / ผู้จัดทำ ธนาคารแห่งประเทศไทย สายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ; คณะทำงาน ทำนอง ดาศรี, นกุล โกสลาทิพย์. - [กรุงเทพฯ] : สาย, 2544. - 1 ซีดีรอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว.

ความต้องการของระบบ: เครื่องคอมพิวเตอร์ PC Pentium ความเร็ว 166MHz ขึ้นไป; RAM 32MB; CD ROM 16X; Sound card 16bit ขึ้นไป; True color; หน้าจอ 640 x 480 pixels; Windows 95 ขึ้นไป; พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ไม่น้อยกว่า 10MB; Auto run Acrobat Reader Ver. 4.0 หรือใหม่กว่า.


การปรับโครงสร้างหนี้.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544