เทรซี่, โจ.

Web marketing กลยุทธ์ทำการตลาดให้กับเว็บไซด์ / โดย Joe Tracy ; [แปลและ]เรียบเรียงโดย ณัฐพงษ์ พันธเกียรติไพศาล , ดาว ไวรักษ์สัตว์. - กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2544. - 283 หน้า : ภาพประกอบ.

9745343013


ศิลปหัตถกรรม -- การตลาดทางอินเทอร์เน็ต.

HF5415.1265 / .ท74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544