ไรท์เจส, โคน์.

เกษตรยั่งยืน : วิถีการเกษตรแห่งอนาคต / Coen Reijntjes, Bertus Haverkort and Ann Waters-Bayer ; วิฑูรย์ ปัญญากุล แปล/เรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : กรีนเนท, 2544. - 28, 335 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดเกษตรอินทรีย์ ; ลำดับที่ 1 .

9748793796


เกษตรกรรมยั่งยืน -- ไทย.

S471.ท9 / ร93

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544