นิติศาสตร์ไพศาลย์ (วัน), พระยา, 2431-2510.

ประวัติศาสตร์กฎหมาย. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2497. - 323 หน้า.


กฎหมาย -- ไทย -- ประวัติ.

349.59309 / .น31 2497

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544