วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.

กฎหมายลักษณะมรดก / โดย วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2544?] - 233 หน้า.


มรดกและการรับมรดก -- ไทย.

KPT770 / .ว43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544