แลงกาต์, โรแบรต์, ค.ศ. 1892-1972.

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (กฎหมายเอกชน). [ล. 1], ข้อความเบื้องต้น. - พิมพ์ครั้งที่ 3 - พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, 2491. - 68 หน้า.

คำสอนชั้นปริญญาโท พุทธศักราช 2478.


กฎหมาย -- ไทย -- ประวัติ.

KPT130 / .ล82 2491 ล. 1

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544