วิจิตรวาทการ, หลวง, 2441-2505.

คมคำความคิดของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ : บทคัดสรรว่าด้วยเกร็ดชีวิตและข้อคิดเตือนใจ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย วิจิตรา รังสิยานนท์. - กรุงเทพฯ : บริษัทสร้างสรรค์บุ๊คส์ จำกัด, 2542. - 18, 156 หน้า.

9747481316


วิจิตรวาทการ, หลวง, 2441-2505 --คำคม.


คำคมไทย.

PN6095 / .ว57

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544