ไทยภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจใหม่ : การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2544 ครั้งที่ 24 วันที่ 4 พฤษภาคม 2544 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - กรุงเทพฯ : คณะ, 2544. - 330 หน้า : ภาพประกอบ.


การพัฒนาแบบยั่งยืน -- ไทย -- การประชุม.

HC79.พ63 / ธ444

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544