สื่อสารข้ามโลก / กองบรรณาธิการฉบับพิเศษ ประชาชาติธุรกิจ. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2537. - 70 หน้า : ภาพประกอบ.

ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ.


ดาวเทียมไทยคม.


การสื่อสาร -- นวัตกรรมทางเทคโนโลยี.
ดาวเทียมในโทรคมนาคม.

P96.ท7 / ส75

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544