สุพจน์ ด่านตระกูล, 2466-2552.

นายปรีดี พนมยงค์ กับบทวิจารณ์อันบิดเบือนประวัติศาสตร์ของ นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร / โดย สุพจน์ ด่านตระกูล. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - นนทบุรี : สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม (ประเทศไทย), 2543. - 4, 483 หน้า : ภาพประกอบ.


ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 8, 2477-2489.

DS584 / .ส7 2543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544