สุรัยยา สุไลมาน.

กระบวนทัศน์สันติวิธีของปรีดี พนมยงค์? : กรณีศึกษาเรื่อง พระเจ้าช้างเผือก / สุรัยยา (เบ็ญโส๊ะ) สุไลมาน. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาลนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน, 2544. - 348, [10], 22 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือชุดครบรอบ 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส .

ดัดแปลงจากวิทยานิพนธ์เรื่อง: แนวคิดสันติวิธีในเรื่อง "พระเจ้าช้างเผือก" ของปรีดี พนมยงค์.

9747834103


ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526. พระเจ้าช้างเผือก.


พระเจ้าช้างเผือก (ภาพยนตร์)


สันติภาพ (ปรัชญา)
ภาพยนตร์ -- ไทย -- ประวัติ.
ตัวละครและลักษณะนิสัยในวรรณกรรม.

JZ5581 / .ส74

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)