ทัศนีย์ บุนนาค.

ภาพลักษณ์นักการเมืองในสายตาสื่อมวลชน = Politicians' images : from the point of view of mass media : รายงานการวิจัยเสริมหลักสูตร / โดย ทัศนีย์ บุนนาค. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2541-2544. - เล่ม : ภาพประกอบ.

ล. 1 ไม่มีชื่อเรื่องเฉพาะตอน.

ล. 2. กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2533, 2535 และ 2537 -- ล. 3. กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2543 และ 2546


นักการเมือง -- ไทย.
ภาพพจน์ในสื่อมวลชน -- ไทย.

JQ1749.ก15 / ท65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544