พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 / ผู้เรียบเรียง ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2543. - ก-ข, 261 หน้า.

9747218526


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.


บำเหน็จบำนาญ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.


ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- บำเหน็จบำนาญ.

KPT2977.4 / .พ46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544