ปริทรรศน์ ชาตะสิงห์.

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันประเทศกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2525-2540 / โดย ปริทรรศน์ ชาตะสิงห์. - [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. - 5, 75 แผ่น.


ไทย -- การป้องกันประเทศ -- แง่เศรษฐกิจ.

HC445.ฮ9ป5 / ป46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544