ธนพล จาดใจดี, 2502-

เรื่องราวง่าย ๆ ของ 23 นายกรัฐมนตรีไทย / ธนพล จาดใจดี = Simple stories of 23 Thai prime ministers / compiled & written by Thanapol (Lamduan) Chadchaidee. - [กรุงเทพฯ] : บริษัทธนพลวิทยาการ จำกัด, 2544. - 78 หน้า : ภาพประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

Phraya Manopakornnitithada (พระยามโนปกรณนิติธาดา) - - General Phraya Phahol Pholphayuhasena (พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา) - - Field Marshal Plaek Pibulsongkram (จอมพล แปลก พิบูลสงคราม) - - Major Khuang Aphaiwong (พันตรี ควง อภัยวงศ์) - - Mr. Tawee Bunyaket (นายทวี บุณยเกตุ) - - M.R. Seni Pramoj (ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช) - - Dr. Pridi Banomyong (ดร.ปรีดี พนมยงค์) - - Rear Admiral Thawal Thamrongnawasawat (พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์) - - Mr. Phot Sarasin (นายพจน์ สารสิน) - - Field Marshal Thanom Kittikachorn (จอมพล ถนอม กิตติขจร) - - Field Marshal Sarit Thanarat (จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์) - - Professor Sanya Dharmasakti (ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์) - - M.R. Kukrit Pramoj (ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช) - - Mr. Thanin Kraivixian (นายธานินทร์ กรัยวิเชียร) - - General Kriangsak Chamanand (พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์) - - General Prem Tinsulanonda (พลเอก เปรม ติณสูลานนท์) - - General Chatichai Choonhavan (พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ) - - Mr. Anand Panyarachun (นายอานันท์ ปันยารชุน) - - General Suchinda Kraprayoon (พลเอก สุจินดา คราประยูร) - - Mr. Chuan Leekpai (นายชวน หลีกภัย) - - Mr. Banharn Silpa-Archa (นายบรรหาร ศิลปอาชา) - - General Chavalit Yongchaiyudh (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) - - Dr. Thaksin Shinnawatra (ดร. ทักษิณ ชินวัตร)

9747469626 9789747469622


นายกรัฐมนตรี -- ไทย -- ชีวประวัติ.
Prime Ministers -- Thailand -- Biography.

DS570.5 / .ธ33

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544