ยุวดี จอมพิทักษ์.

อายุยืนได้ด้วยสมุนไพร / ยุวดี จอมพิทักษ์ ผู้เรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : ตรงหัว, 2544. - 168 หน้า : ภาพประกอบ.

9748838021


สมุนไพร.

QV766 / .ย753

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544