ประมวลกฎหมาย การคลัง การเงินและการธนาคาร. - พระนคร, 2512. - 3 เล่ม.


การคลังสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
กฎหมายการธนาคาร.

HJ191.ท92 / ธ3

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544