พิชัย นิลทองคำ.

การฟ้องคดีล้มละลาย วิธีปฏิบัติในศาลล้มละลายกลาง / เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ. - กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2544. - 482 หน้า.

9747746204


ล้มละลาย -- ไทย.
การฟ้องคดีอาญา -- ไทย.

KPT1942 / .พ643

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544