พิชัย นิลทองคำ.

การต่อสู้คดีแพ่งและคดีอาญาเชิงกลยุทธ์ / เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ, ภาสกร ญาณสุธี. - กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2544. - 169 หน้า.

9747746182


คดีและการสู้คดี -- ไทย.

KPT1710 / .พ615

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544