ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา.

คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / โดย ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2544. - 160 หน้า.


พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT1672 / .ณ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544