พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544. - 123 หน้า : ภาพประกอบ.

9742828709


การบัญชี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT1103.ก292543ก52 / 2544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544