สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยหลักและฎีกาในปัญหาที่น่าสนใจ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : ร้านอินเตอร์บุ๊ค, [2543?] - 160 หน้า.


วิธีพิจารณาความอาญา.
คำพิพากษาศาลคดีอาญา -- ไทย.

K5401 / .ส72 2543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544