วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์, 2495-

คู่มือกู้ชาติ : ทางออกจากวิกฤต / วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์. - กรุงเทพฯ : สถาบันสหสวรรษ, 2544. - vii, 117 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9748827518


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

HC445 / .ว73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544