เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.

ความสอดคล้องกันระหว่างบทบัญญัติของกฎหมายที่มีโทษในทางอาญาและบทบัญญัติในภาค 1 ของประมวลกฎหมายอาญา / โดย เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ. 2543?] - 47 แผ่น.


ความผิด (กฎหมาย) -- ไทย.
กฎหมายอาญา -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544