เจริญ เจษฎาวัลย์.

การตรวจสอบภายใน = The internal auditing / โดย เจริญ เจษฎาวัลย์. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ บริษัท พอดี จำกัด , [2538?] - 116 หน้า : ภาพประกอบ.

9748747484


การตรวจสอบภายใน.
การสอบบัญชี.

HF5668.25 / .จ73 2538

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544