เปรมวิทย์ ท่อแก้ว.

ประวัติศาสตร์ไทย : ไทยศึกษา / เปรมวิทย์ ท่อแก้ว. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2543. - 141 หน้า : ภาพประกอบ.

9742777888


ไทย -- การศึกษาและการสอน.
ไทย -- ประวัติศาสตร์.

DS570.99.ท9 / ป74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544