แทน ทัคกี้.

ขอเป็นเพื่อนซี้อีก 4-5 ชาติ / แทน ทัคกี้. - กรุงเทพฯ : บริษัท ไพลินบุ๊คเน็ต จำกัด, 2543. - 126 หน้า : ภาพประกอบ.

9747582686

PL4209.ท87 / ข53

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544