เปรมจิต บีท.

คู่มือการเขียนจดหมายธุรกิจระหว่างประเทศ = Handbook of business letter / เปรมจิต บีท. - กรุงเทพฯ : บริษัท สารสาร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, [2543?] - 271 หน้า.

9747881187


จดหมายธุรกิจอังกฤษ.
การเขียนจดหมาย.

HF5728 / .ป74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544