รัฐศาสตร์-การบริหาร : รวมบทความวิชาการ / บรรณาธิการ สุพิณ เกชาคุปต์. - กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544. - 9, 286 หน้า : ภาพประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9745728543


การบริหารรัฐกิจ.

JF1358 / .ร63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544