สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์, 2466-2547.

เพชรในวรรณกรรมไทย รวมข้อคิดที่คมคาย. - นครหลวง, รวมสาส์น, 2515. - 64 หน้า.


คำคม.
สุภาษิตและคำพังเพยไทย.

PN6095 / .ส6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544