รายงานประจำปี / ธนาคารแห่งประเทศไทย. - [กรุงเทพฯ] : ธนาคาร, [2487]- - เล่ม. - รายปี - 2486-

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ


ธนาคารแห่งประเทศไทย--วารสาร.

HG3300.57 / .ธ335

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544