การเสด็จประพาสประเทศเบลเยี่ยมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / ปีแอร์ เอ. บูชาร์ด ... [และคนอื่น ๆ] = King Chulalongkorn's journeys to Belgium / Pierre A. Boussard ... [et al.]. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2544?] - 140 หน้า : ภาพประกอบ.

9742723729


จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2396-2453 --การท่องเที่ยว--เบลเยี่ยม.

DS570.3.จ7 / ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544