เสถียร เชยประทับ.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา / เสถียร เชยประทับ. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เอส ดี เพรส, 2540. - 121 หน้า : ภาพประกอบ.


การสื่อสารทางการเมือง -- สหรัฐอเมริกา.

JA85.2.ส5 / ส73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544