ประวัติ/สุนทรพจน์ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 / วีรพล จ้อยทองมูล, นิคม ชาวเรือ และคณะ รวบรวม/เรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : ลุ่มเจ้าพระยา, 2544. - 240 หน้า : ภาพประกอบ.

9748535851


ทักษิณ ชินวัตร, 2492-
ทักษิณ ชินวัตร, 2492- --วาทศิลป์.


นายกรัฐมนตรี -- ไทย -- ชีวประวัติ.

DS570.6.ท6 / ป46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544