กลุ่มชาติพันธุ์ไทในเมืองเชียงเงิน แขวงหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / หัวหน้าโครงการ สุมิตร ปิติพัฒน์ ; คณะวิจัย พิเชฐ สายพันธ์, ธารารัตน์ เจริญสนธิชัย, ดำรงพล อินทร์จันทร์. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544. - 41 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่.


ชาวไท -- ลาว.
ชาวไท -- ลาว -- ความเป็นอยู่และประเพณี.
ชาวไท -- ลาว -- พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544