มณฑินี มงคลนาวิน, ท่านผู้หญิง.

น้ำพระทัยไม่เคยแล้ง / โดย ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน. - กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2544. - 148 หน้า : ภาพประกอบ.

9747290987


สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475-

DS570.4.ส6 / ม285

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544