เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, 2484-

นโยบายการสื่อสารของประเทศไทย. - กรุงเทพฯ, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528. - 61 หน้า.


การสื่อสาร.

P92.ท9 / ศ7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544