ปัญหาการดำเนินการจัดตั้งและประสิทธิภาพของการบริหารงานขององค์การ บริหารส่วนตำบล : รายงานของคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา. - [กรุงเทพฯ] : กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2540. - 2, 51, 78 หน้า : ภาพประกอบ.


การบริหารส่วนตำบล -- ไทย.

JS7153.3.ก8 / ท93

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544