ประมวลกฎหมายที่ดิน พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่สำคัญ / จัดทำโดย กองวิชาการ (ศูนย์บริการเอกสารและวิชาการ) กรมอัยการ. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2529. - 138 หน้า.


การถือครองที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT683.ก28 / 2529

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544