ดำริห์ เรืองสุธรรม, 2466-

ขบวนการแรงงานไทยในการต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 / ดำริห์ เรืองสุธรรม เขียน. - กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2544. - 300 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

9744090596


เสรีไทย.


สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945 -- งานใต้ดิน -- ไทย.
แรงงาน -- ไทย.

D802.ท9 / ด64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544