อภิชาต ศักดิเศรษฐ์, 2503-

วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม / อภิชาต ศักดิเศรษฐ์. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2544. - 288 หน้า.

9743222898


จรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์ -- ไทย.

PN4756 / .อ433

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544