สรุปการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมเมือง : ชุมชนเมืองและ การเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล [จัดโดย] ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร ; บรรณาธิการ [โดย] กุสุมา รักษมณี. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2537. - 147 หน้า.

9746005448


การเปลี่ยนแปลงทางสังคม.
ชุมชนแออัด -- ไทย -- กรุงเทพฯ


กรุงเทพฯ -- ประชากร.
กรุงเทพฯ -- ความเป็นอยู่และประเพณี.

DS589.ก4 / ก645

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544