ยศ สันตสมบัติ.

มนุษย์กับวัฒนธรรม / ยศ สันตสมบัติ. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544. - 292 หน้า : ภาพประกอบ.

รางวัล: TTF Award สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2542.

9745717819


ชาติพันธุ์วิทยา.

GN316 / .ย54 2544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544