อานันท์ ปันยารชุน, 2475-

ปาฐกถาพิเศษ"สื่อมวลชนกับธรรมาภิบาล" [วีดิทัศน์] / โดย อานันท์ ปันยารชุน ; จัดโดย มูลนิธิอิศรา อมันตกุล. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา, [2543] - 1 ตลับ (2 ชั่วโมง, 20 นาที) : เสียง, สี ; 1/2 นิ้ว.

พาล์. ปาฐกถาวันที่ 8 มิถุนายน 2543.


สื่อมวลชน -- แง่สังคม -- ไทย.
จรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544