สันต์ชัย ล้อมณีนพรัตน์.

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการนั่งพิจารณาคดีของศาลโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ / โดย สันต์ชัย ล้อมณีนพรัตน์. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2541. - 3, 57 หน้า.


การบริหารงานศาล -- การใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ.

KPT80.ค53 / ส63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544