สรุปการอภิปราย "พัฒนาการในอนาคตทางสังคม เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเมือง และความมั่นคงของประเทศไทย" / ฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการแก่สังคม. - [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2531. - 126 หน้า.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745.ก1 / ธ45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544