สถิติการเกษตรของประเทศไทย ฉบับย่อปีเพาะปลูก (Agricultural statistics in brief crop year) - กรุงเทพฯ, 2509- - เล่ม. - กำหนดออกไม่แน่นอน. - ห้องสมุดมี: 2523-


เกษตรกรรม -- ไทย -- สถิติ.

HD2105.5 / .ก72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544