ชลธิรา สัตยาวัฒนา.

กรีดแผล กลัดหนอง กรองความจริง โดยผู้หญิง 6 ตุลาฯ / ชลธิรา สัตยาวัฒนา เขียนและเรียบเรียง. - [ม.ป.ท.] : คณะกรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519, 2544. - 160 หน้า.

9748858626


สตรี -- กิจกรรมทางการเมือง -- ไทย.


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- เหตุการณ์ 6 ตุลาคม, 2519.

DS586 / .ช43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544